Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen den 27 februari

Illustration av Ingrid Henell över möte

En ny kommunal vision med sikte på år 2040 och ett yttrande över en ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne – det är några ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte den 27 februari. Här nedan följer en sammanfattning av dessa.

Övriga ärenden under kommunstyrelsens sammanträde går att ta del av i ett protokoll som publiceras inom kort här på lomma.se: Öppnas i nytt fönster.

Ny vision sträcker sig till 2040

Lomma kommun har tagit fram en ny vision med sikte på år 2040 och nya övergripande mål för perioden 2019-2022. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att fastställa den nya visionen vid nästa sammanträde den 14 mars.

Visionen lyder:

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om våra invånare, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och kvalitet av hög klass.

Visionen anger kommunens önskvärda utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig fram till år 2040 för att vara i samklang med tidsperioden för den kommande nya översiktsplanen. Visionen följs av övergripande mål vilka utgör särskilt betydelsefulla områden för kommunens verksamhet de kommande fyra åren.

De övergripande målen är formulerade under fyra rubriker. Under ”Kvalitet i framkant” slås fast att Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus.

Rubriken ”Trygghet i livets alla skeden” handlar om att invånare i Lomma kommun ska känna sig trygga i kommunens verksamheter och i offentliga miljöer oavsett ålder och förutsättningar. Lomma ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo i.

Lomma kommun ska också bedriva ett ”Balanserat hållbarhetsarbete” med kommande generationer i åtanke. En del i detta är att säkerställa en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling.

Rubriken ”Den kommunikativa kommunen” avser att Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten.

För uppfyllandet av de övergripande målen ska samtliga kommunala nämnder och förvaltningar bidra.

Lomma kommuns tidigare vision finns här: Öppnas i nytt fönster.


Förslag till ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är en intresseorganisation för de 33 skånska kommunerna. Förbundet föreslår en ändring av finansieringsmodellen som innebär att alla kommuner ska betala samma avgift per invånare för sitt medlemskap. Förbundets nuvarande finansieringsmodell bygger på summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun har beslutat att ge den nya finansieringsmodellen sitt godkännande. För att detta ska bli verklighet krävs att samtliga medlemskommuner är eniga.

Mer information om Kommunförbundet Skåne finns på deras hemsida: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv