Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-02-13 12:10 | Nyheter: Kommun & politik

Lomma kommun i topp som plats att leva och bo på

I senaste medborgarundersökningen från SCB är Lomma bäst i landet att leva och bo på. Våra kommunala verksamheter fick fjärde högsta helhetsbetyg i undersökningen och kommunen fick högsta helhetsbetyg på hur invånarna ser på sitt inflytande i kommunen.

Undersökningen skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 18-84 år. Av dessa svarade 52 % (högst svarsfrekvens av samtliga deltagande kommuner). I årets undersökning deltog 111 kommuner.

Undersökningen visade att många som bor här skulle rekommendera vänner och bekanta kommunen som en plats att leva och bo i. Även utbildnings- och arbetsmöjligheterna anses vara gynnsamma. Kommunens förskole- och grundskoleverksamhet samt vårt miljöarbete får också ett gott betyg.

Tack till alla er som svarade på enkäten!

Läs mer om Lomma kommuns resultat under Kvalitetsarbete

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Madeleine Tham