Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-02-07 17:29 | Nyheter: Omsorg & hjälp

Markförvärv i Bjärred blir temporär bostad

Bjärred

2018 gjorde kommunen ett strategisk markförvärv i Bjärred i form av en fastighet i Bjärehovsparken. Syftet var att säkra rådigheten inför en eventuell utbyggnad av Bjärehovskolan. Fastigheten kommer under en begränsad tidsperiod, med start i slutet av februari, att användas som bostad för en nyanländ barnfamilj.

Fastigheten Bjärred 11:5 (Vikingavägen 30) hade tidigare en privat ägare som, enligt gällande lagstiftning, begärde att Lomma kommun skulle uppfylla sin skyldighet att lösa in fastigheten till marknadspris. Under 2018 genomfördes förhandlingar och köpeavtal träffades.

Fastigheten är i gällande detaljplan avsatt som en "a-tomt" vilket innebär att fastigheten endast får nyttjas för "allmänna ändamål", d.v.s. till exempel en skola eller fritidsverksamhet. Fastigheten får dock även nyttjas för samma ändamål som den senast användes till, nämligen bostad. I det närmaste kommer därför fastigheten att användas som bostad åt nyanlända. Efter en mindre ombyggnation planerar Lomma kommun för att en nyanländ barnfamilj med uppehållstillstånd ska flytta in i fastigheten i slutet av februari.

Alla kommuner har, enligt gällande lagstiftning, en skyldighet att ta emot nyanlända enligt Migrationsverkets anvisningar. Läs mer om Boende för nyanlända

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lennart Eriksson