Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Nya naturreservat i kommunen

tre bilder från naturreservaten

Flädierev, Strandhusens revlar och Bjärreds Saltsjöbad är de senaste tillskotten bland kommunens naturreservat.

Tre kommunala naturreservat har nyligen vunnit laga kraft i Lomma kommun.

Marina naturreservat

Det marina naturreservatet ”Flädierev" finner vi i norra Lommabukten väster om Bjärred. Flädierev innefattar bland annat stora ålgräsängar som hyser en rik biologisk mångfald och är viktiga barnkammare och levnadsmiljöer för många fiskarter, exempelvis torsk.

Vill du veta mer? Klicka på Flädierev!

Det marina naturreservatet ”Strandhusens revlar” finner vi i södra Lommabukten sydväst om Lomma tätort. Strandhusens revlar huserar bland annat ett område med blottade sandrevlar som har stor betydelse för kust- och sjöfågellivet.

Vill du veta mer? Klicka på Strandhusens revlar!

Naturreservat Bjärreds Saltsjöbad

Naturreservat Bjärreds saltsjöbad finner vi i södra Bjärred, väster om Västkustvägen intill Långa bryggan. Bjärreds Saltsjöbads är ett av Lomma kommuns få skogsområden. Den relativt gamla bokskogen med grova pelarliknande men även ofta två- eller flerstammiga bokar är värdefull för såväl friluftsliv som för biologisk mångfald, exempelvis för fåglar och fladdermöss.

Vill du veta mer? Klicka på Bjärreds Saltsjöbad!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv