Datum: | Nyheter: Näringsliv & arbete

Planerar du att starta en livsmedelsverksamhet?

paprikor i olika färger

Kom i så fall ihåg att registrera dig hos Miljö- och byggnadsnämnden. Sedan 1 januari 2019 finns en ny lag som innebär sanktionsavgifter vid utebliven registrering. Detta gäller även vid ägarbyte.

Miljöenheten bedriver årligen livsmedelskontroll av de cika 150 registrerade livmedelsverksamheterna i Lomma kommun. Vid de oanmälda livmedelinspektionerna kontrollerar miljöenheten att verksamheterna följer gällande lagstiftning och serverar säkra livsmedel utan att lura konsumenterna.

För att miljöenheten ska kunna genomföra livsmedelskontroll måste livsmedelsverksamheter registrera sig hos Miljö- och byggnadsnämnden. Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes bland annat sanktionsavgifter vid utebliven registrering.

Sanktionsavgifter

Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera företaget hos kontrollmyndigheten betraktas som en allvarlig överträdelse. Enligt den nya lagstiftningen beslutar Miljö- och byggnadsnämnden om en sanktionsavgift för utebliven registrering mellan 5.000 till 75.000 kronor baserat på årsomsättning.

Även ägarbyten måste anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden innan dessa genomförs. Utebliven anmälan om ägarbyte bidrar till en sanktionsavgift mellan 2.000 och 25.000 kronor beroende på årsomsättning.

Mer information om att starta livsmedelsverksamhet hittar du under Näringsliv och arbete.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Nils Lundquist

Navigera vidare

Arkiv