Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-01-16 09:00 | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Skolenkät viktig del i kvalitetsarbete

Skolmiljö på Karstorp Södra i Lomma

Under vecka 3–5 genomförs Lomma kommuns årliga skolenkät "Miljö för lärande och utveckling".

Enkäten görs för att undersöka samtliga elevers och vårdnadshavares upplevelser av lärandemiljön i kommunens grundskolor. Datan som samlas in via enkäten används sedan som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet som syftar till att utveckla våra verksamheter.

Länken till enkäten kommer att skickas ut av respektive grundskola. Förra läsåret besvarades enkäten av 3 000 elever och 2 274 vårdnadshavare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Ladö