Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-01-14 11:49 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Dialogmöte inför övertag av hemtjänsten

Två händer som håller i varandra

Den 16 och 17 januari genomförs dialogmöte med brukare och anhöriga inom hemtjänsten i Lomma kommun. Det är ett led i arbetet med att hemtjänsten övergår i kommunal regi den 1 mars 2019.

Det har under en längre tid funnits ett missnöje hos brukare och anhöriga när det gäller hemtjänsten i Lomma kommun. Resultaten har varit låga i de kvalitetsundersökningar som genomförts. Detta har lett till att kommunen återtar hemtjänsten i egen regi. Från och med den 1 mars 2019 kommer Lomma kommun vara utförare av hemtjänsten i kommunen.

Därför bjuder nu socialförvaltningen in brukare och anhöriga till ett dialogmöte inför övertagandet. På mötet ges information om processen men det kommer även ges stort utrymme till frågeställningar från de berörda.

Är du brukare eller anhörig inom hemtjänsten är du välkommen på dialogmöte:

16 januari 17.30-19.00 i restaurangen på Havsblick i Lomma

17 januari 17.30-19.00 i vinterträdgården på Jonasgården, Bjärred

Läs mer om hemtjänsten i Lomma kommun från den 1 mars 2019.

Kontaktuppgifter

Elisabeth Friberg

Projektledare Hemtjänst

0733-41 12 00

Sidansvarig: Elisabeth Friberg