Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Marina naturreservat bildas

Johan Hammar/Safari Skåne

Johan Hammar/Safari Skåne

Kommunfullmäktige i Lomma har beslutat att bilda de marina naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar". Naturområdena skyddas bland annat för sina biologiskt värdefulla ålgräsängar och sandrevlar.

I norra Lommabukten väster om Bjärred, ligger det marina naturområdet ”Flädierev”, som bland annat innefattar det ålgräsrika långgrund på 3-4 m djup som går ut mot Flädierevet. I södra Lommabukten sydväst om Lomma tätort, finner vi ett annat marint naturområde ”Strandhusens revlar”, som bland annat huserar ett område med sandrevlar som har stor betydelse för kust- och sjöfågellivet.

Inom områdena finns grunda bottnar med sandrevlar under och över vattenytan. Dessa marina naturområden hyser stora ytor med ålgräsängar, en mycket värdefull biotop som bland annat står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur. Dessutom födosöker och rastar stora mängder kust- och sjöfåglar bland områdenas sandrevlar och ålgräsängar.

Läs mer om beslut och föreskrifter för Flädierev och Strandhusens revlar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv