Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-12-20 13:53 | Nyheter: Kommun & politik

Fortsatt gott betyg i medborgarundersökning

Illustration Inger Henell

I senaste medborgarundersökningen från SCB (Statistiska centralbyrån) är Lomma bästa kommunen i landet att leva och bo i.

Ett stort tack till dig som svarade på SCB:s medborgarundersökning i höstas!

Undersökningen har skickats till ett urval av 1 200 personer i åldern 18-84 år som är bosatta i Lomma kommun. Den berör tre olika områden:

  • Hur våra invånare ser på kommunen som en plats att leva och bo på
  • Hur våra invånare ser på kommunens olika verksamheter
  • Hur våra invånare ser på sitt inflytande i kommunen

Varje del innehåller ett antal frågor som sammanställs i ett sammanfattande omdöme.

Det kan konstateras att kommunen har högst betyg av alla deltagande kommuner gällande Lomma kommun som en plats att leva och bo på samt gällande medborgarinflytande. Vi ligger även betydligt över genomsnittet (plats 4) gällande hur invånarna ser på kommunens verksamheter.

Det finns även flera områden där vi kan bli ännu bättre, som till exempel gator och vägar, äldreomsorg, fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, trygghet, förtroende och påverkan.

Svarsfrekvensen i undersökningen var 52 procent för Lomma kommun (vilket är högst av samtliga deltagande kommuner).

Resultaten kommer nu att analyseras mer ingående och kommer att ingå som en del i kommunens utvecklings- och förbättringsarbete under 2019.

Läs mer:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tove Dannestam