Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Medlemskap i VA SYD fr.o.m. 1 januari

VA

Den 1 januari 2019 övergår verksamheten för vatten och avlopp från Lomma kommun till VA SYD. Detta innebär att VA SYD står för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningar och att fakturan efter 1 januari kommer från VA SYD.

Anledningarna till att Lomma kommun ansökte om ett medlemskap i VA SYD är många. Förekomsten av bland annat mikroplaster och läkemedelsrester i vårt avloppsvatten kommer att ställa högre krav på den reningsteknik som krävs för att möta framtida reningskrav.

Att ingå i en större organisation medför också större säkerhet när det gäller sårbarhet och känslighet för störningar. En större samlad VA-organisation ger också tillgång till fler specialister och gör verksamheten bättre rustad för framtida kompetensförsörjning.

För kommunens invånare innebär det att fakturan för vatten och avlopp får ny avsändare och att alla frågor rörande vatten och avlopp kommer att handläggas av VA SYD från och med nästa år.

Mina sidor och VA-taxan

vasyd.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns det mer information och självservicetjänster. Från och med 1 januari kommer också tjänsten "Mina sidor" att finnas tillgänglig, där registrerade kunder kan få information om sitt VA-abonnemang, fakturor, mätarställning med mera.

Under 2019 kommer VA-taxan att höjas med i genomsnitt 7,5 %. För en villa i Lomma som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år motsvarar detta en ökning med cirka 36 kronor i månaden eller 437 kronor per år. För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år motsvarar det en ökning med 26 kronor i månaden per lägenhet eller 306 kronor per år.

Anledningen till höjningen är behovet av förnyelse och förbättring av VA-systemet.

Läs mer om taxor och avgifter på vasyd.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att fortsatt behålla det lokala inflytandet kommer det att bildas en lokal ägarnämnd, som kan påverka förbundets verksamhet när det gäller större investeringar. Dricksvattnet i Lomma kommun kommer även fortsättningsvis att tas från sjön Bolmen.

Om VA SYD

VA SYDlänk till annan webbplats är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne. Med fem medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö) och nästan en halv miljon kunder är VA SYD en av landets största organisationer för vatten och avlopp. VA SYD har även hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tommy Samuelsson

Navigera vidare

Arkiv