Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Statsbidrag till Strandängarna

Strandängarna

Lomma kommun har fått bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för byggandet av skyddsvallen vid Strandängarna.

2017 färdigsställdes den 1000 meter långa och upp till 3,5 meter höga vallen söder om Lomma hamn. Vallen är utformad som en del av stranden och fungerar som erosionsskydd för att stå emot förväntade stormar, vågor och högvatten.

Efter en ansökan gjord till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har Lomma kommun nu fått beviljat statsbidrag till projektet, för förebyggande åtgärderna mot naturolyckor. Av de 14,2 miljoner som projektet kostade bekostas 60 % via statsbidrag, det vill säga 8,5 miljoner kronor.

– Det är väldigt glädjande att vi fått bifall på vår ansökan, säger Mattias Persson, teknisk chef, Lomma kommun, och fortsätter;

– Förutom att skydda mot översvämningar, skyddar vallen även samhällsviktiga funktioner såsom avloppspumpstationer, dricksvattenhantering och övrig infrastruktur. Vallen innebar också att vi kunde bygga Strandskolan på den aktuella platsen.

Vallen har även bidragit till biologisk mångfald, ökat rekreationsmöjligheterna och bidragit till att skydda kulturmärkt bebyggelse som Lomma Dansrotunda och Folkets hus. 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv