Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Projekt ska få fler att hämta och lämna utan bil

Förälder cyklar med barn

Strandskolan är först ut i Lomma kommuns projekt ”Hållbara transporter till och från skolor”. Målet är att fler ska ta sig till kommunens skolor genom att resa hållbart med gång, cykel eller kollektivtrafik. 

Lomma kommun har ansökt om och beviljats bidrag av Energimyndigheten på 1 525 000 kronor för satsningen. Projektet kommer inledningsvis att genomföras på Strandskolan i Lomma. Tanken är sedan att fler skolor ska involveras under projektets gång.

Förhoppningen är att projektet ska bidra till att växthusgasutsläppen från resandet till och från skolor minskar och att trafiksäkerheten ökar. Ett mål är också ett ökat engagemang och ökad kunskap hos elever, föräldrar och personal om hur hållbara transporter bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

På Strandskolan är arbetet redan i gång. Projektet har lyfts i personalgruppen och på skolans skolråd där vårdnadshavare och kontaktpolitiker deltar. Frågeställningar som bland annat vilka utbildningsinsatser som behövs och hur projektet kan spridas så att fler får nytta av det har diskuterats. En annan viktig fråga som lyfts är hur de som har lite längre resväg till skolan och inte lika lätt kan välja att gå, cykla eller sparkcykla, kan bidra.

Strandskolans rektor Victoria Rhudin Lindell har mött ett härligt engagemang både hos personal och vårdnadshavare.

– Det känns jätteroligt att få vara med och bygga inför framtiden. Skapar vi goda vanor för våra elever vid tidig ålder kommer de att ha med sig de tankarna och valen av tillvägagångssätt från början. Vi i skolan tänker mycket på hälsoaspekten för eleverna förutom vinsterna ur energisynpunkt som så klart också är viktiga. Strandskolan fokuserar på hälsa och därför passar projektet utmärkt hos oss. Vi vill att eleverna konkret ska se och lära vad deras val ger för faktiska effekter på miljön och på deras hälsa, säger Victoria Rhudin Lindell.

Strandskolan planerar att implementera projektet i det dagliga arbetet som en naturlig del i verksamheten. En projektgrupp kommer att startas och tanken är att involvera eleverna i planeringen. Elever, personal och vårdnadshavare kommer kontinuerligt att uppdateras i projektet.

Startskottet för projektet var i november 2018 och det kommer att utvärderas under 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Navigera vidare

Arkiv