Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Pråmlyckan blir naturreservat

Pråmlyckan

Kommunfullmäktige i Lomma har beslutat om att området Pråmlyckan ska bli naturreservat. Naturområdet skyddas bland annat för att bevara och utveckla områdets höga värden för rekreation och biologisk mångfald.

I det forna tegelbruksområdet har naturen återerövrat industrilandskapet och gett upphov till en speciell landskapstyp med egna kvaliteter där gamla industrilämningar samsas med naturlig vegetation. Naturmarken som sträcker sig utmed Höje å består huvudsakligen av skogsdungar och gräsmarker med inslag av blötare partier i form av bland annat vattenfyllda lertäkter.

Området är viktigt både för växter och djur. Det finns bland annat väldigt mycket fladdermöss som gynnas av den varierande naturen.

Läs mer om Pråmlyckan och beslutet här.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv