Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Nya förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnderna

Rundabordssamtal

På kommunfullmäktigesammanträdet den 22 november valdes ledamöter, ersättare och ordföranden till kommunens sex nämnder och till kommunstyrelsen. Mandatperioden för dessa löper från den 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar, inom olika verksamhetsområden, för det dagliga arbetet inom kommunen och förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och nämnderna genomför också de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Anställda i förvaltningarna genomför i sin tur

nämndernas politiska beslut. Läs mer om kommunstyrelsens och nämndernas ansvar, uppgifter och deras förtroendevalda genom att klicka på respektive rubrik.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Robert Wenglén (M)

Vice ordförande: Jerry Ahlström (M)

2:e vice ordförande: Lisa Bäck (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Fredrik Axelsson (M)

Vice ordförande: Lena Wahlgren (M)

2:e vice ordförande: Thomas Eneström (S)

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Carin Hansson (M)

Vice ordförande: Oscar Magnusson (M)

2:e vice ordförande: Sebastian Merlöv (S)

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Johan Danielsson (M)

Vice ordförande: Leif Lindblad (M)

2:e vice ordförande: Lennart Nilsson (S)

Socialnämnden

Ordförande: Susanne Borgelius (M)

Vice ordförande: Anders Olin (M)

2:e vice ordförande: Pia Johnson (S)

Tekniska nämnden

Ordförande: Lennart Månsson (M)

Vice ordförande: Bert Larsson (M)

2:e vice ordförande: Rune Netterlid (S)

Valnämnden

Ordförande: Bo Nilsson (M)

Vice ordförande: Lennart Månsson (M)

2:e vice ordförande: Conny Bäck (S)

 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Elfborg

Navigera vidare

Arkiv