Datum: 2018-11-12 11:38 | Nyheter: Kommun & politik

Lomma fortsatt tryggt enligt mätning

Polisbil på torget

Polisens trygghetsmätning under 2018 förstärker de trender som går att se i Lomma kommun de senaste åren. Lomma är en trygg kommun som i år har blivit ännu tryggare där medborgarna upplever en mycket låg utsatthet för brott. Dock har nedskräpningen och trafikproblemen ökat.

Polisens trygghetsmätning görs årligen i samarbete mellan polisdistrikten och respektive kommun. Tryggheten i Lomma kommun ligger på fortsatt höga nivåer, med ett problemindex på låga 1,53 att jämföra med förra årets 1,59. Det är siffror som visar på större trygghet än närliggande kommunerna Kävlinge (1,68), Staffanstorp (1,88) och Burlöv (2,63).

– Det är trevligt att se att vårt arbete ger fortsatt resultat i polisens mätningar. En av anledningarna är såklart den samhällsstruktur vi har i kommunen men det är även ett resultat av ett bra samarbete mellan kommun och polis. Vi förebygger på flera olika sätt både i form av trygghetsvärdar och trygghetsdagar men även i form av information till föräldrar och anpassningar i den offentliga miljön, säger Anders Åkesson, säkerhetschef i Lomma kommun.

Årets mätning visar att en väldigt hög andel kommuninvånare aldrig är utsatta för brott. Siffran 88,4 procent kan jämföras med 80,7 procent för fem år sedan. Fler anser att polisen bryr sig mer om de lokala problemen än tidigare och en större andel invånare uppger att de anmäler brott de blir utsatta för.

Bland de problemområden som trygghetsmätningen identifierar finns bland annat nedskräpning och bilister som kör för fort. Den ökade upplevda nedskräpningen tros hänga ihop med det fina sommarvädret vilket resulterat i ökade utomhusaktiviteter på framförallt våra stränder.

– Vi ser att skillnaderna från förra årets mätning är väldigt små, samtidigt försöker vi hela tiden förbättra de områden där vi har ett lite lägre resultat, säger Anders Åkesson.

 

Läs hela trygghetsmätningen här:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bakgrund

Trygghetsmätningen genomförs i polisområde region syd där 20 kommuner ingår. Undersökningen skickades ut till 2 700 personer i lokalpolisområde Kävlinge där Lomma är en av fyra kommuner. 63 procent svarade.

Frågorna är indelade i sex olika kategorier­ – utemiljö, utomhusstörningar, oro för att utsättas för brott, konkret känsla av otrygghet, utsatthet för brott och polisens agerande mot problem. Genom svaren pekas sedan 32 olika indikatorer ut.


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv