Datum: 2018-11-06 16:40 | Nyheter: Omsorg & hjälp

Nytt ledarskap på socialförvaltningen

Äldrevård

Kvalitetsmätningar har visat låga siffror för Lomma kommun när det gäller upplevelser av äldreomsorgen. Nu senast visade Socialstyrelsens undersökning Öppna jämförelser att många äldre inte är nöjda eller känner sig trygga med sin hemtjänst eller särskilt boende. Detta har även föregående års undersökningar visat, vilket Lomma kommun tar på största allvar.

Flera åtgärder har redan vidtagits, bland annat har det tidigare beslutats att kommunen återtar ansvaret för driften av hemtjänsten från den 1 mars 2019. Hemtjänsten utförs idag av vårdbolaget Attendo för kommunens räkning. På så vis ökar kommunens möjlighet att styra och följa upp verksamheten.

Nu fortsätter arbetet med att förbättra kvaliteten i verksamheten och att stärka förtroendet bland vårdtagare och deras anhöriga. I samband med detta ser kommunen ett behov av ett förnyat ledarskap och nya perspektiv.

Lomma kommun och socialchef Amelie Gustafsson har i samförstånd kommit överens om att Amelie avslutar sitt uppdrag. Kommunen kommer nu att rekrytera en ny socialchef. Under tiden fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv