Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Orangeri och växthus blir verklighet på äldreboende i Lomma

Första spadtaget för växthus på Vega äldreomsorgsboende i Lomma

En stimulerande utemiljö med ett nytt orangeri och ett nytt växthus – det blir snart verklighet på äldreboendena Strandängsgatan, Vega och Orion. Den 16 oktober togs det första spadtaget. 

Brukarundersökningar och kommunens uppföljningar under 2017 visar att kvaliteten i vården och omsorgen inte motsvarade förväntningarna. Åtgärder sattes in men det planerade förändrings- och förbättringsarbetet gick långsammare och var mindre kraftfullt än planerat. Lomma kommun och Frösunda Omsorg AB gjorde då en överenskommelse om en ekonomisk kompensation från Frösunda till kommunen om 1,1 miljoner kronor. Då fattades också beslut om att pengarna ska användas till väsentliga förbättringar av utemiljön vid Vega, Strandängsgatan och Orion så som ett växthus och ett orangeri. Valet att använda dessa medel för utveckling av utemiljön vid boendena i Lomma har sin grund i att kommunen redan hade planerat för, och nu genomfört och invigt, byggnationen av Mötesplats Bjärred.

I mars i år anordnades ett första möte med brukare och närstående för att planera hur husen ska fyllas med innehåll och aktiviteter. Vid mötet presenterades bland annat preliminära skisser över hur byggnaderna kommer se ut och det beslutades att växthuset i vissa delar ska vara rödaktigt och orangeriet ska vara grönt. I detta arbete kommer också att hämtas särskild sakkunskap från Frösunda och kommunen gällande kognition och tillgänglighet.

Det första spadtaget togs den 16 oktober. Därefter startar bygget och de boende kommer kunna använda växthuset och orangeriet när våren kommer. De boende, tillsammans med personalen, kommer gemensamt att planera de aktiviteter och verksamheter som ska genomföras i både växthus och orangeri. Men redan nu har man planerat att byggnaderna och miljön ska användas till avkoppling och aktiviteter som att så och plantera växter. Utemiljön i övrigt kommer också att förbättras i samband med arbetet med bland annat bärbuskar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lennart Eriksson

Navigera vidare

Arkiv