Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Nya kommunfullmäktige på plats

Kommunfullmäktige 2018-2022

Måndagen den 15 oktober sammanträdde kommunfullmäktige i Lomma för första gången i den nya mandatperioden.

Anders Berngarn valdes till kommunfullmäktiges ordförande. Sofia Forsgren Böhmer valdes till förste vice ordförande, och KG Nilsson valdes till andre vice.

Valberedning samt ersättare till densamma valdes. Anders Berngarn blev ordförande även för valberedningen. Valberedningens uppgift blir bland annat att föreslå ledamöter till kommunens sex nämnder och revisionen. Dessa kommer att utses på sammanträdet den 22 november. De nya nämnderna tillträder den 1 januari 2019.

En motion från Fokus Bjärred inkom till detta första sammanträde där de yrkade en plats i jurygruppen för arkitekttävlingen ”Framtidens Bjärred”. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Lennart Nilsson meddelade också att han inte längre är medlem i Fokus Bjärred.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Elfborg

Navigera vidare

Arkiv