Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Extern revision visar på tillräckligt agerande inom äldreomsorgen i Lomma

En äldre person håller handen med en medarbetare inom omsorgen

Ernst and Youngs externa revision visar på att socialnämnden agerat i tillräcklig omfattning gentemot de privata entreprenörer som driver äldreomsorgen i Lomma kommun, utifrån de avvikelser som konstaterats.

Ernst and Young har under våren 2018 på uppdrag av kommunrevisionen i Lomma utfört en granskning av socialnämndens agerande i relation till privata utförare av äldreomsorg. Granskningen har fokuserat bland annat på kommunens rutiner för uppföljning av entreprenörernas utförande av äldreomsorg både i hemtjänst och särskilda boenden.

Den slutsats som Ernst and Young drar i sin rapport är att socialnämnden har agerat i tillräcklig omfattning utifrån de avvikelser som konstaterats. Ernst and Youngs bedömning är också att kommunen har dokumenterat tillräckligt. Den sammanfattade bedömningen är att socialnämnden har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att entreprenörerna driver äldreomsorg på ett ändamålsenligt sätt.

– Vi kommer att fortsätta följa upp verksamheterna genom bland annat brukarenkäter och avtalsuppföljning. Uppföljningsmodellen kommer att utvecklas och systematiseras ytterligare. Redan nu arbetar vi med att hitta nya sätt att mäta och utveckla kvalitet utifrån ett brukar- närståendeperspektiv. Vi fokuserar också än mer på att öka nöjdheten hos brukare oavsett om det är verksamheter i egen regi eller hos våra entreprenörer, menar Sofia Forsgren Böhmer, ordförande i socialnämnden i Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson

Navigera vidare

Arkiv