Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande, Äldreomsorg

Projektledare för övergång till kommunal hemtjänst på plats

Elisabeth Friberg, projektledare för övertagandet av hemtjänsten i Lomma 2019

Lomma kommun tar över hemtjänsten i egen regi från och med den 1 mars 2019. Från den 1 september i år har projektledaren Elisabeth Friberg påbörjat arbetet med att få en så smidig övergång som möjligt för både brukare och medarbetare.

Hösten 2017 beslutade Lomma kommun att inte förlänga avtalet med Attendo som bedriver hemtjänst för kommunens räkning. Hemtjänsten kommer istället att drivas i kommunal regi från den 1 mars 2019.

Den 1 september 2018 har Elisabeth Friberg börjat som projektledare i syfte att hålla samman det förberedande arbete som görs för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt.

Elisabeth Friberg kommer senast från en tjänst som sektionschef på ett korttidsboende i Malmö Stad. Hon har arbetat som distriktsköterska i många år och har tidigare varit med och startat upp och arbetat som verksamhetschef för Hälsomedicinskt center i Lomma.

– De som har hemtjänst idag och den personal som valt att stanna kvar ska inte känna någon oro inför övergången. Vi jobbar intensivt just nu med att säkerställa att alla delar flyter på. Just nu arbetar jag bland annat med anställningsavtal och andra praktiska åtaganden. Vi kommer att titta på eventuella förbättringsåtgärder när verksamheten är i drift. Min ambition är att ha en tät dialog med de personer som använder sig av hemtjänsten för att kunna utveckla verksamheten, säger Elisabeth Friberg.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson

Navigera vidare

Arkiv