Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-10-02 18:54 | Nyheter: Äldreomsorg

Fortsatt låga resultat för äldreomsorgen

Illustration av ett diagram och ett förstoringsglas

Årets öppna jämförelser, baserat på kommunenkäten 2018, visar på att Lomma kommun fortfarande har låga resultat och många områden att förbättra inom äldreomsorgen. Nu jobbar kommunen vidare med en analys av resultatet och kommer ta fram en åtgärdsplan för ytterligare förbättringar.

Öppna jämförelser jämför information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Årets enkät genomfördes i mars/april 2018.

Högst betyg får bemötande från personalen både inom hemtjänsten och inom de särskilda boendena. 12 procent, den högsta i landet, av de äldre med hemtjänst i Lomma känner sig otrygga med att bo hemma. Låga siffror får även upplevelsen att personalen inte har tillräckligt med tid för sitt arbete och att de äldre inte kan påverka vid vilka tider en får hjälp. Dessutom upplever många att en inte får information när det uppstår tillfälliga förändringar. Utemiljön får ockå lågt betyg på framför allt på de särskilda boendena. Men även matens smak och måltidsupplevelsen får låga betyg.

Flera av de områden som får lågt betyg är identifierade sedan tidigare och åtgärder har satts in, som t.ex. ett kostprojekt för att förbättra maten och ett projekt för förbättring av utemiljön i Lomma.

– Det är oerhört tråkigt att nöjdheten har sjunkit ytterligare i hemtjänsten, men vi arbetar för högtryck för att ta över den verksamheten i egen regi efter årsskiftet. När det gäller de särskilda boenden så har stora åtgärder satts in från Frösundas sida för att öka nöjdheten där. Dialogen mellan dem och de som bor på våra särskilda boenden är i full gång. En stor utbildningssatsning för medarbetarna har genomförts under sommaren. Vi hoppas verkligen att dessa insatser ska ge resultat och vi kommer att fortsätta följa upp det, säger Amelie Gustafsson, förvaltningschef socialförvaltningen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson