Datum: | Nyheter: Näringsliv & arbete

All time high för företagsklimatet i Lomma

Näringslivsmingel

Lomma kommun klättrar återigen på Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet – från plats 20 till 13 av landets 290 kommuner. Det är Lommas bästa placering hittills.

Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkät där lokala företagare svarar på frågor om allt från bemötande och service till hur kommunen sköter upphandlingar. Enkäten visar på flera framsteg i Lomma kommun jämfört med förra året.

Frågan som väger tyngst handlar om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Här har siffrorna förbättrats för andra året i rad i Lomma. Enkäten visar också att allt fler upplever politikernas attityder till företagande som positivt och att företagarna är än mer nöjda med hur kommunen sköter upphandlingar.

På samtliga dessa frågor ligger svaren i Lomma klart över rikssnittet.

– Vi känner att de åtgärder vi arbetar med ger resultat och vi kommer att fortsätta arbeta för att öka resultaten ännu mer. Bakom förbättringarna ligger dels våra företagsbesök och våra näringslivsträffar, dels är det många tjänstemän som jobbar direkt eller indirekt med de här frågorna på ett bra sätt, säger näringslivsutvecklare Kristina Johansson.

Enkätsvaren ger också en indikation kring vilka områden företagarna är mindre nöjda. På frågan om kommunens service till företagarna och frågan om dialogen mellan företagare och kommunledningen har siffrorna försämrats sedan förra året.

Som ett led i detta införs nu tjänsten företagslots. Under hösten utbildas sex medarbetare för att kunna fungera som bollplank för lokala företagare i kontakten med kommunen.

– Vi ser vad som behöver förbättras, handläggningstiderna och dialogen med företagarna. Vi hoppas att funktionen företagslots ska vägleda och underlätta för företagarna, säger Kristina Johansson.

Rankingen görs av Svenskt Näringsliv årligen sedan 2001. Den baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistiska faktorer från SCB och UC A. Totalt innehåller rankingen 18 faktorer som viktas olika tungt.

I Lomma kommun svarade 75 lokala företagare på frågorna, 43 procent av de som fick enkäten.

Hela rankingen finns på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Johansson

Navigera vidare

Arkiv