Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Bjärred centrum

Skiss Bjärreds centrum

Arbetet med utvecklingen av Bjärred centrum pågår fortlöpande. Här kan ni läsa den senaste uppdateringen.

I kommunens utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omvandlas. Planerna för centrum involverar bl.a. en bågformad byggnad väster om Norra Västkustvägen. Förändrad vägdragning och ett nytt centrumtorg ingår också i förslaget.

Under hösten kommer arbetet med detaljplanen att fortsätta. Cirkle K har fått bygglov för sin planerade drivmedelsstation i Flädie och första spadtaget togs i december 2018. Verksamheten beräknas kunna öppna innan sommaren 2019. Så snart verksamheten har öppnats i Flädie stänger drivmedelsstationen i Bjärred centrum. Då kan rivningen av anläggningen och sanering av marken påbörjas.

När dessa åtgärder har slutförts i slutet av 2019 fortsätter omvandlingen av Bjärred centrum. Under våren 2020 beräknas arbetena med omläggning av Norra Västkustvägen påbörjas samtidigt som exploatören tillträder marken och kan påbörja byggnationen av de planerade radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget.

Den nya detaljplanen, som är en förutsättning för projektet, förväntas antas i slutet av detta året.

Läs mer om arbetet med Bjärred centrum

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse

Navigera vidare

Arkiv