Datum: | Nyheter: Näringsliv & arbete

Ny funktion ska förenkla för företagare

Företagare får hjälp med tillståndsansökan

Bättre service och snabbare hantering – Lomma kommuns nya företagslotsar ska fungera som ett bollplank och en dörr in i kommunen för lokala företagare.

Tanken är att entreprenörer som ansöker om tillstånd eller på annat sätt kommer i kontakt med kommunen tilldelas en företagslots. Denne fungerar som en kontaktperson och vägleder sedan företagarna genom alla steg i ärendets gång. Näringslivsutvecklare Kristina Johansson håller i trådarna för satsningen.

– Vi gör detta för att ge företagarna ännu bättre service och för att förbättra vår samordning internt. Vår förhoppning är att det ska förenkla för företagen, säger hon.

Tillstånd- och tillsynsärenden är vanliga kontakter lokala företagare har med kommunen. Förutom att hantera dessa ärenden kommer företagslotsen även att guida nya företagare som vill etablera sig här i kommunen. Företagslotsen ska ge en samlad information om vilka regelverk som gäller för företagens verksamhet, samordna ansökningar och förmedla information mellan kommunens olika förvaltningar. Rollen ska vara informerande, samordnande och pådrivande för att bevaka företagarens ärenden och frågor.

Nu ska sex anställda utbildas till att sköta funktionen. En av dem är Kristina Johansson själv som ser många vinster genom att införa företagslotsar.

– Vi hoppas att processen för företagarna blir snabbare i och med att de inte behöver leta efter information kring vem de ska kontakta och vilka tillstånd som behöver sökas. Vi kan också förbättra vår samordning internt när det gäller företagshantering, säger Kristina Johansson.

Satsningen finansieras till stora delar av ett bidrag från Företagarna Öresund och görs i samverkan med Burlövs kommun. I slutet av februari ska tjänsten finnas tillgänglig för företagarna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Johansson

Navigera vidare

Arkiv