Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Stort intresse för arkitekttävlingen i Bjärred

Illustration David Wiberg, Wiberg industries

Illustration David Wiberg, Wiberg industries

Den 13 september var sista dagen för inlämning av förslag till arkitekttävlingen gällande Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun.

Ett 50-tal tävlingsförslag har inkommit till kommunen. Under hösten kommer ett omfattande juryarbete att fortlöpa och en vinnare beräknas vara utsedd i mitten av december.

I juryn ingår både yrkesverksamma personer, kommunala tjänstemän och politiker, och gruppen kommer att träffas vid ett flertal tillfällen under hösten för att gå igenom förslagen och slutligen kora en vinnare. Efter juryns första sammanträden den 24-25 oktober kommer de inkomna förslagen att presenteras på Sveriges arkitekters hemsida samt Lomma kommuns hemsida.

De bedömningskriterier som ligger till grund för beslutet att kora vinnaren är:

  • arkitektur och gestaltning,
  • funktion,
  • hållbarhet,
  • utvecklingsbarhet och
  • genomförbarhet.

Läs mer om arkitekttävlingen arkitekttävlingen Framtidens Bjärred

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Linnea Qvarnström

Navigera vidare

Arkiv