Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Lomma kommun ansöker om medlemskap i VA Syd

VA

Den 6 september togs beslut i kommunfullmäktige om att Lomma kommun ska ansöka om medlemskap i VA SYD. Ett medlemskap skulle innebära att VA SYD står för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningar.

Anledningarna att ansöka om medlemskap i VA SYD är många. Förekomsten av bland annat mikroplaster och läkemedelsrester i vårt avloppsvatten kommer att ställa högre krav på den reningsteknik som krävs för att möta framtida reningskrav.

– VA-verksamheten är komplex och VA SYD, som en stor specialiserad organisation, bedöms ha bättre förutsättningar för att möta förväntade framtida ökade krav på rening av spill- och dagvatten, säger Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef.

Att ingå i en större organisation skulle medföra en större säkerhet när det gäller sårbarhet och känslighet för störningar. En större samlad VA-organisation ger också tillgång till fler specialister och gör verksamheten bättre rustad för framtida kompetensförsörjning.

För att fortsatt behålla det lokala inflytandet kommer det att bildas en lokal ägarnämnd, som kan påverka förbundets verksamhet när det gäller större investeringar. Dricksvattnet i Lomma kommun kommer även fortsättningsvis att tas från sjön Bolmen.

Formellt beslut om ansökan om medlemskap togs av kommunfullmäktige den 6 september. Nu ska VA SYD i sin tur ta ställning till kommunens ansökan.

Om VA SYD

VA SYD Länk till annan webbplats. är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne och består i nuläget av medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYD har även hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson

Navigera vidare

Arkiv