Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Hemtjänsten i kommunal regi

Äldreomsorg och hemtjänst

Den 1 mars 2019 tar kommunen över hemtjänsten i egen regi och förberedelserna är redan i full gång.

Hösten 2017 beslutade Lomma kommun att inte förlänga avtalet med Attendo som bedriver hemtjänst för kommunens räkning. Hemtjänsten kommer istället att drivas i kommunal regi efter den 1 mars 2019.

Arbetet med att återta verksamheten är redan i full gång. En projektledare är anställd fr.o.m. 1 september i syfte att hålla samman det förberedande arbete som görs för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt. Den 1 mars förstärks organisationen med ytterligare en chef i hemtjänstverksamheten.

Den 1 mars sker en del förändringar när de anställda i hemtjänsten får en ny arbetsgivare, med andra avtal och arbetssätt. Andra förbättringsåtgärder kan behöva genomföras senare, när driften är igång. Ambitionen är att ha en tät dialog med de personer som använder sig av hemtjänsten, för att kunna utveckla verksamheten.

Samtidigt rekryterar kommunen även andra yrkesgrupper. I nuläget rekryteras en socionom som ska vara en förstärkning hos biståndsbedömarna. Detta för att kunna arbeta mer med uppföljningarna för brukarna och säkerställa att de får rätt insatser. Andra tjänster som efterfrågas är:

  • sjuksköterskor,
  • arbetsterapeuter och
  • fysioterapeuter.

Målet är att hitta personer som önskar vara med i arbetet att utveckla teamarbete och ha en nära handledande roll åt undersköterskorna för att skapa en så hög kvalitet och trygghet som möjligt.

Vill ni vara med i arbetet med att skapa Lomma kommuns hemtjänst? Välkomna att söka ovanstående tjänster under Lediga jobb i Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson

Navigera vidare

Arkiv