Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Näst bästa naturvårdskommun

Lomma placerar sig på andra plats när Naturskyddsföreningen utser Sveriges bästa naturvårdskommun.

Sveriges Naturskyddsförening utser varje år Sveriges bästa naturvårdskommun. Utnämningen genomförs via en enkät till landets kommuner, där frågorna bland annat handlar om kunskap om naturvärden och skyddade områden, strandskydd, skolornas och förskolornas tillgång på natur samt antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna.

Efter att 210 av 290 kommunerna besvarade enkäten, placerar sig Lomma kommun näst bäst i Sverige. På första plats kommer Huddinge och tredjeplatsen går till Tierp.

– Det är väldigt glädjande att vårt intensiva arbete med att säkerställa våra naturvärden ger resultat. Vårt mål att fördubbla andelen skyddad natur är på väg att förverkligas och det gör att Lomma kommun förknippas med natursköna miljöer och att naturen i hög grad bidrar till kommunens attraktionskraft, kommenterar Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om utnämningen på Naturskyddsföreningens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om naturområden i Lomma kommun

Minskad energianvändning

Samtidigt klättrar Lomma kommun fem steg i den ranking som mäter kommunernas energianvändning i fastigheter. I den senaste mätningen hamnar kommunen på 16:e plats (mätning 2016), till skillnad mot tidigare 21:e plats (mätning 2015).

Lommabornas energianvändning låg på 9,3 MWh per invånare, att jämföra med 13,6 MWh per invånare vilket var den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter 2016.

Energimätningen genomförs av Indoor Energy och Ömangruppen och bygger på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.  

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv