Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-05-15 12:40 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Fyll i årets brukarundersökning för kommunal äldreomsorg

Just nu pågår årets brukarundersökning för alla kommuninvånare som får hemtjänst eller bor i särskilt boende. Det är viktigt att så många som möjligt fyller i undersökningen. Era synpunkter är viktiga för vårt fortsatta förbättringsarbete.

Undersökningen har gått ut till både brukare och närstående från Socialstyrelsen. Vi är tacksamma för alla synpunkter och tankar. Undersökningen är anonym.

Sista dag att lämna svar är 25 maj.

Förbättringsåtgärder

Under året som gått har åtgärder och aktiviteter för att förbättra äldreomsorgen initierats:

  • Mötesplats Bjärred - planering för en utbyggnad är i full gång och utbyggnaden beräknas vara klar efter sommaren.
  • Beslut om hemtjänsten - från och med 1 mars 2019 drivs hemtjänsten i kommunal regi.
  • Fem projekt har genomförts under 2017 inom äldreomsorgen - ett ensamhetsprojekt på särskilt boende, matprojekt i hemtjänsten, test av e-tillsyn på natten, projekt gällande näringsdryck samt balansgrupp i Bjärred.
  • Ekonomisk kompensation från Frösunda - en överenskommelse träffades gällande en ekonomisk kompensation på 1,1 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att förbättra utomhusmiljön vid boendena i Lomma. Det ska byggas ett orangeri vid Vega, ett växthus vid Orion och byggnaderna planeras vara på plats under hösten 2018.
  • Seniorerna i kommunen bjöds in till en Seniorpanel som diskuterade mötesplatser – vid träffen i februari framkom ett flertal aktiviteter som redan lagts till eller förändrats i kommunens utbud för äldre. Mer om kommunens mötesplatser.

Information om fler åtgärder hittar du på Omsorg och hjälp > Äldreomsorg

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson