Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Kommun & politik

Hållbar framtid diskuterades under vårens ungdomsdialog

Ragnar Andrée, SO-lärare, Ulrika Håkansson Ström, samhällsplanerare och Åsa Cornander, miljöutredare, ledde diskussionerna under ungdomsdialogen.

Under onsdag förmiddag (18/4) träffades elever från årskurs åtta i kommunhuset. På plats var även ledande politiker och tillsammans diskuterade de FNs globala hållbarhetsmål och framtiden för kommunen. 

En gång per termin träffas elever från kommunens skolor för att diskutera demokratifrågor. På förhand har varje klass fått en uppgift att förbereda. Varje klass representeras av två elever vid ungdomsdialogen.

Vid vårens möte var ämnet FNs globala hållbarhetsmål och hur Lomma kommun ska utvecklas fram till 2040. I centrum för diskussionerna stod visionen om det hållbara samhället. Denna gång var därför representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen även på plats.

– Utbildning, plast och nedskräpning lyfte flera klasser som viktiga framtidsfrågor för kommunen, berättar Åsa Cornander, miljöutredare och Ulrika Håkansson Ström, samhällsplanerare.

Ungdomsdialogen är en viktig dag för att diskutera demokratifrågor, både med varandra och med kommunens politiker. Det är ett bra tillfälle att väcka lusten och nyfikenhet bland ungdomarna att vara med och påverka i samhällsfrågor.

– Det är viktigt för ungdomarnas tro på demokratin att vissa förslag kan leda till något konkret, men själva diskussionen i sig har också ett stort egenvärde! Praktiskt övning och utvecklande av demokrati hör till skolans viktigare uppdrag, säger Ragnar Andrée, SO-lärare och koordinator för ungdomsdialogen.

Inför nästa träff i november kommer eleverna få en ny uppgift inom temat framtid och hållbarhet. Då kommer även dagens frågor att följas upp.

FNs 17 globala mål

FNs 17 globala mål. Källa: globalamalen.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Andersson

Navigera vidare

Arkiv