Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-04-17 08:15 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Vattenverkstomten i Lomma

Grävmaskin vid Vattenverkstomten

Arbetet med att riva gamla vattenverket i korsningen mellan Pilgatan och Karstorpsvägen har påbörjats.

Anledningen är att kommunen iordningställer området för sex villatomter som kommer att fördelas och säljas via den kommunala tomtkön. Arbetet med att iordningställa området kommer att pågå till november.

Information och underlag om tomterna avses skickas ut i slutet av maj eller början av juni till den kommunala tomtkön för eventuell intresseanmälan i enlighet med tomtköns regler och anvisningar.

Kontakt: Markarbete på plats – Anna Bergh, projektingenjör anna.bergh@lomma.se.
Fördelning tomtkön – Urban Linse, exploateringsingenjör urban.linse@lomma.se.


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse