Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-03-14 13:51 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Planerna om nytt orangeri och växthus vid äldreboenden tar form

Skiss över orangeri vid Vega - Strandängsgatan.

Skiss över orangeri vid Vega - Strandängsgatan.

Planeringen är nu i full gång inför uppförandet av ett orangeri vid Vega och Strandängsgatan och ett växthus på Orions innergård. I slutet av hösten 2018 beräknas de nya byggnaderna vara på plats.

Första planeringsmöte med närstående

I måndags (12/3) anordnades ett första möte med närstående. Vid mötet presenterades bland annat preliminära skisser över hur byggnaderna kommer se ut och det beslutades att växthuset i vissa delar ska vara rödaktigt och orangeriet ska vara grönt.

Tillsammans med boende och närstående kommer verksamheterna nu att börja spåna på hur husen ska fyllas med innehåll och aktiviteter. I detta arbete kommer också att hämtas särskild sakkunskap från Frösunda och kommunen gällande kognition och tillgänglighet.

Preliminär byggstart för orangeriet och växthuset är efter sommaren.

Skiss över växthus vid Orion.

Skiss över växthus vid Orion.

Bakgrund

Sedan mars 2016 driver Frösunda fyra äldreboenden i Lomma kommun; Strandängsgatan, Vega och Orion i kommundel Lomma och Jonasgården i Bjärred.

Brukarundersökningar och kommunens uppföljningar under 2017 visar att kvaliteten i vården och omsorgen har gått upp sedan våren 2016, då kvaliteten inte motsvarade förväntningarna. Det planerade förändrings- och förbättringsarbetet hade då dock gått långsammare och varit mindre kraftfullt än planerat. Kritik har också framförts angående utemiljön vid de tre boendena i Lomma.

Mot bakgrund av detta har Lomma kommun och Frösunda Omsorg AB gjort en överenskommelse om en ekonomisk kompensation från Frösunda till kommunen om 1,1 miljoner kronor. Kommunen och Frösunda är överens om att pengarna ska användas till väsentliga förbättringar av utemiljön vid Vega, Strandängsgatan och Orion.

Utöver att bygga ett orangeri och ett växthus kommer pengarna också att användas till att förbättra befintlig grönska och planteringar vid boendena.

Satsningar både i Bjärred och Lomma

I Bjärred kommer kommunen under 2018 att uppföra en ny byggnad vid Jonasgården för träffpunktsverksamheten Mötesplats Bjärred. Då denna satsning redan är i full gång, beslutade kommunen tillsammans med Frösunda att kompensationspengarna skulle användas till att förbättra utemiljön för de boende i Lomma.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lennart Eriksson