Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-12-20 11:35 | Nyheter: Kommun & politik

Gott helhetsbetyg

Resultaten från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är nu publicerade, med glädjande resultat för Lomma kommun.

I höstas genomfördes Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökningen bland landets kommuner.

Undersökningen skickades till ett urval av 1200 personer i Lomma kommun, i åldrarna 18-84 år, med fokus på tre olika områden:

  • Hur våra invånare ser på kommunen som en plats att leva och bo på
  • Hur våra invånare ser på kommunens verksamheter
  • Hur våra invånare ser på sitt inflytande i kommunen

Resultaten visar att de som svarade på undersökningen gav Lomma kommun högst helhetsbetyg inom samtliga tre områden som undersökts!

Men givetvis kan vi alltid bli bättre. Genom undersökningen kom det även fram att kommunen kan bli bättre på bland annat kommersiellt utbud, gång- och cykelvägar och vår äldreomsorg.

Resultaten från undersökningen blir nu underlag i kommunens förbättringsarbete!

Stort tack till alla er som svarade på enkäten!

Läs mer om medborgarenkäten och resultatet i sin helhet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg