Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-12-20 09:06 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Frösundas avtal för äldreomsorg förlängs och kommunen tar över hemtjänsten

Socialnämnden har beslutat att förlänga avtalet med Frösunda som driver äldreboenden i Lomma kommun. Beslutet baserar sig bland annat på att Frösunda utfört en rad förbättringsåtgärder i verksamheten. Avtalet med Attendo kommer inte att förlängas efter det att avtalet löper ut den 1 mars 2019, istället väljer kommunen att själva bedriva hemtjänst.

Nyligen har Lomma kommun utfört en avtalsuppföljning av Frösundas och Attendos arbete inom äldreomsorgen. Dessa, tillsammans med en del andra faktorer, har bidragit till det förslag som socialförvaltningen under tisdagen lämnade in till socialnämnden. Socialnämnden beslutade att gå på socialförvaltningens linje med att förlänga avtalet för Frösunda.

– Eftersom de har förbättrat sig inom flera områden och vi upplever att situationen på avdelningarna är betydligt bättre idag, föreslog jag att avtalet skulle förlängas. Något nämnden också beslutade om idag. Vi kan se förbättringar i avtalsuppföljningarna och vi upplever det när förvaltningens medarbetare besöker äldreboendena. Det finns fortfarande förbättringspotential inom vissa områden men det går på rätt håll, säger Amelie Gustafsson, förvaltningschef.

Attendo som bedriver hemtjänst har tidigare i höst meddelat att de inte avser förlänga avtalet med Lomma kommun, och utifrån kommunens egna uppföljningar har man kommit fram till att det inte heller från kommunens sida är aktuellt med en avtalsförlängning. Nu har man dessutom beslutat att inte göra en ny upphandling utan att hemtjänsten ska drivas i kommunal regi efter den 1 mars 2019.

– Vi har analyserat olika alternativ för att få så hög kvalitet och trygghet som möjligt. Förvaltningschefen har pekat på kontinuitet som kanske den viktigaste framgångsfaktorn för tryggheten hos de äldre. Därför föreslog vi egen drift och att inte gå ut i upphandling med den oro det skulle skapa, säger Sofia Forsgren Böhmer, socialnämndens ordförande.

De som får hemtjänst idag behöver dock inte oroa sig för att stå utan hjälp.

– Nej, det behöver ingen oroa sig för. Attendo fortsätter att bedriva hemtjänst tills dess att avtalet löper ut den 1 mars 2019, säger Amelie Gustafsson.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson