Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-11-16 14:51 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Samrådsmöte för Bjärred centrum

Välkommen på samrådsmöte för Bjärred centrum, tisdagen den 21 november 2017, kl 17.30-19.00, i Alfredshällskolans matsal.

Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta en detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred (Bjärred centrum). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att med nybyggnad och gatuomläggning utveckla ett attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred över en relativt hårt trafikerad genomfartsväg och skapa en väldefinierad mötesplats.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 10 november - 10 december 2017.

Du hittar hela planförslaget och samrådshandlingar under Pågående planarbeten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Nyquist