Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-11-14 16:09 | Nyheter: Uppleva & göra

Nya våtmarker planeras vid Löddeåns mynning

Vid Löddeåns mynning planeras 4-5 nya våtmarker grävas och en märgelgrav restaureras för att gynna den hotade och ovanliga lökgrodan.

Arten har tidigare funnits i området med finns idag bara norr om Lödde å. Under 2017 har utsättningar av lökgrodan skett i två av de nyskapade vattnen för att snabbare få tillbaka lökgrodan i området. Detta kommer att ske även under 2018 och 2019.

Arbetet sker inom projektet Semiaquaticlifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektet ska gynna groddjur och insekter som under sitt liv är dels beroende av vatten för fortplantning, och dels av land för att till exempel söka föda och övervintiring. Målet är livskraftiga bestånd av arter som finns upptagna i EU:s naturvårdsdirektiv (art- och habitatdirektiv). Ett annat mål är att öka förståelsen hos allmänheten för behovet av restaureringsåtgärder. Hela projektet omfattar 11 områden i Skåne, 18 områden i Danmark och 9 områden i norra Tyskland.

Länsstyrelsen i Skåne koordinerar projektet som delvis finansieras genom EU:s Lifeprojekt och medfinansieras av framförallt Naturvårdsverket. Kävlingeåns vattenråd är också medfinansiärer för de åtgärder som ska göras vid Löddeåns mynning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lennart Persson