Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-10-19 14:19 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Bjärred och Borgeby ska ses över i nytt projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur området mellan Bjärred och Borgeby ska utvecklas. Under 2018 planeras bland annat en arkitekttävling.

Under 2017 har Lomma kommun sett över möjligheten att utveckla området mellan Bjärred och Borgeby. En workshopsserie har hållits inom kommunen för att ta fram en vision och målbild. Området har ett bra läge nära Bjärred centrum och utvecklingen av Lommabanan med persontrafik 2021, bidrar till att en ny Pågatågsstation i närbelägna Flädie by så småningom kommer att öppna. Inriktningen är i allt väsentligt att bibehålla befintlig infrastruktur och grönstruktur i området.

Ungefärlig avgränsning av området (pdf)PDF

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Nyquist