Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-10-05 17:35 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Hur står det till med äldreomsorgen inom Lomma kommun?

Den senaste tiden har tv-inslag och artiklar angående äldreboenden i Lomma kommun synts i media. Närstående och boende på ett par av boendeenheterna har berättat om att de inte fått den vård och omsorg de har rätt till. Vad gör då kommunen för att förbättra omsorgen och hur står det till på de övriga äldreboendena samt inom hemtjänsten?

Vi har pratat med socialförvaltningens chef Amelie Gustafsson.

Förvaltningschef Amelie Gustafsson

Förvaltningschef Amelie Gustafsson

Under de senaste åren har äldreomsorgen varit i fokus i Lomma kommun, både för tjänstemännen och politikerna, samt att detta arbete ibland har hamnat i medias blickfång.

– Vi vet att det finns personer som inte har varit nöjda med omsorgen. Det är alltid ett misslyckande när det sker och jag beklagar det djupt. Men vi välkomnar att man sätter ljus på den verksamhet vi arbetar med varje dag. Däremot finns det bra delar av verksamheten som inte har belysts lika flitigt, något som vi själva också kan bli bättre på, säger Amelie Gustafsson.

Vill ge en bredare bild och öka öppenheten

Amelie berättar vidare att de känner till att det finns en del utmaningar på ett par boendeenheter men att det också finns många som trivs och har det bra på Lomma kommuns äldreboenden. Kvaliteten också har skilt sig åt mellan olika enheter, även över tid.

– Den senaste tiden har vi fått in positiva synpunkter från närstående som inte känner igen sig i den bild som visats i media, och som tycker att det känns tråkigt när de får höra av andra att de inte borde ha sina anhöriga på dessa boenden. Här har vi också själva dragit en lärdom - vi måste visa mer av det arbete vi bedriver och berätta om hur vården och omsorgen ser ut på samtliga äldreboendena. Bland annat kommer vi snart att skapa en särskild sida för äldreomsorgen på Lomma.se, där kommuninvånarna kan läsa senaste nytt och få information när nya rapporter och resultat redovisas.

Utmaningar inom hemtjänsten

Förutom utmaningar på vissa av äldreboendena är man på förvaltningen medveten om att det finns en del av dem som använder sig av hemtjänsten som inte är nöjda, berättar Amelie.

– Detta arbetar vi också vidare med kontinuerligt. Vi har bland annat fått in en del synpunkter angående matsituationen för de äldre som använder sig av hemtjänsten. Vi vet även att det finns förbättringsområden vad gäller maten på äldreboendena.

Nämndsordförande Sofia Forsgren Böhmer

Socialnämnden har begärt utredning om matsituationen

Vilka problemområden finns vad gäller maten och hur ska ni bli bättre där?

– Just god mat och trevlig samvaro kring måltiden är oerhört viktigt för våra äldre, och då vi har fått in signaler om att detta inte fungerar överallt, har socialnämndens ordförande Sofia Forsgren Böhmer föreslagit att vi på förvaltningen ska utreda situationen. Nämnden tog i tisdags beslut att det ska göras och jag kommer att rekrytera en projektanställd som enbart ska arbeta med denna fråga, tillsammans med de äldre. Vi är också angelägna om att hitta sätt att förbättra matsituationen under tiden själva utredningen pågår, säger Amelie.

Vad gör ni mer för att förbättra situationen för de äldre?

– Förutom att vi ska utreda matsituationen är vi ute och träffar alla som bor på äldreboendena och säkerställer att de får den vård och omsorg de har rätt till. Vi har dessutom en annan utredning som pågår där vi samlar erfarenheter från personer som är, eller har varit, involverade i äldreomsorgen. Syftet är att se hur äldreomsorgen har utvecklats över tid, så att vi utifrån detta kan hitta lösningar för att höja kvaliteten.

Datum att ha koll på framöver

Just nu inväntar vi de åtgärder som både Frösunda och Attendo ska ha genomfört till den 1 november. Sedan väntar vi också på Öppna jämförelser – en undersökning som i våras gick ut till alla som använder sig av äldreomsorgen. Det som är mindre tillfredställande med utredningen generellt är att det ofta är en relativt låg svarsfrekvens. Därför är jag nu glad att vi är ute och träffar de äldre och ställer liknande frågor till dem. Då har vi chansen att få 100 % svarsfrekvens på några av de viktigaste frågorna och det ser jag fram emot, avslutar förvaltningschef Amelie Gustafsson.

Har du frågor om äldreomsorgen?

Se inkomna frågor och svar och ställ din fråga om du undrar över något.

Frågor och svar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Agneta Fredenberg