Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-09-22 08:51 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Tunnelbygget dyrare än planerat

Tre vuxna och ett barn cyklar över en bro i Lomma

Det pågående tunnelbygget vid Vinstorpsvägen i Lomma blir dyrare än planerat. Nu förs diskussioner mellan Trafikverket och Lomma kommun för att utreda vem som bär ansvaret och hur man kan komma fram till en gemensam lösning.

För att öka trafiksäkerheten bygger Trafikverket en tunnel, en så kallad planskildhet, under järnvägen vid Vinstorpsvägen. Planskildheten ska ge en bättre förbindelse längs Lommabukten och är en del i lösningen för kollektivtrafiken genom Lomma. Arbetet beräknas vara klart i november i år. Trafikverket och Lomma kommun ser fram emot att kunna ge en säkrare trafikmiljö i Lomma.

Under projektering och arbetets gång har entreprenaden förändrats och kostnaderna för projektet
har ökat kraftigt. Därför har nu både Lomma kommun och Trafikverket tagit hjälp av expertis för att utreda frågan.

– Vi ser allvarligt på de ökade kostnaderna och är mycket angelägna om att utreda frågan och komma fram till en gemensam lösning, säger Maciej Zakrzewski, projektenhetschef, Trafikverket.

– Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik genom Lomma. Att vi fått en så kraftigt ökad kostnadsprognos är anmärkningsvärt och anledningen till detta måste utredas, kommenterar Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, Lomma kommun.

Budgeterad kostnad för projektet år 2013 var 44 miljoner kr (mkr). Efter fortsatt projektering och upphandling av entreprenaden ändrades totalkostnaden till 61 mkr. Nu uppskattas totalkostnaden till knappt 100 mkr.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tommy Samuelsson