Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-09-22 15:07 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Avtalsförlängning av särskilda boenden för äldre återremitteras

Socialförvaltningens förslag till socialnämndens arbetsutskott om att avtalen med Attendo Sverige gällande driften av hemtjänst och Frösunda Omsorg gällande driften av Särskilda boende för äldre ska förlängas, återremitteras.

Orsaken är att utskottet vill avvakta resultatet av den utredning som redan pågår avseende orsakerna till de sedan länge upplevda kvalitetsproblemen inom äldreomsorgen.

- Med all den uppmärksamhet som denna fråga nu fått är det lätt att förhasta sig och ta fel beslut. Vi vill en gång för alla gå till botten med orsaken till de upplevda kvalitetsproblemen. Därför har vi tillsatt en utredning. Först när den är klar har vi en tydlig bild av vad som måste göras. Då kan vi ta ett klokt beslut om hur vi ska driva äldreomsorgen i framtiden. Därför återremitterade vi frågan till dess utredningen är klar, säger socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer.

Orsakerna till att socialförvaltningen vill förlänga avtalet med Frösunda är främst att förvaltningen menar att för att kunna öka kvaliteten behöver nu verksamheten kontinuitet och arbetsro både för brukare och medarbetare, inte ännu en ny utförare.

- Jag har full respekt för socialförvaltningens synpunkter. Men mot bakgrund av det uppkomna läget kan jag bara konstatera att ärendena om förlängning av avtalen med våra leverantörer av äldreomsorg ännu inte är färdigberedda utan skulle behöva kompletteras med resultatet av utredningen, säger Sofia Forsgren-Böhmer, och tillägger:

- Det är lätt att springa för fort när man upplever att det brådskar. Men i den uppkomna situationen är lösningen inte att ta ett snabbt beslut, utan rätt beslut. Och för att kunna göra det behövs underlaget från den pågående utredningen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson