Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-09-07 10:14 | Nyheter: Uppleva & göra

Information angående föreningsservice och tryckeritjänster

Från 1 november kommer Lomma kommun ej längre ha möjlighet att utföra den service för föreningar som avser hjälp med grafisk utformning och tryck till självkostnadspris. Kommunens egna tryckeri läggs ner.

Lomma kommun har under många år kunnat erbjuda hjälp med grafisk utformning och tryck av olika produkter för föreningar som är verksamma i Lomma kommun. Att vi har kunnat tillhandahålla denna service beror på att kommunen har egen personal och tryckutrustning m.m.

Under de senaste åren har utvecklingen gått mot en ökad digitalisering och ett minskande behov av tryckeri och kopiering. T. ex. har alla handlingar och utskick inför fullmäktige- och nämndssammanträden m.m. övergått till digital teknik. Minskande volymer och behov, kombinerat med ett krav på effektivisering av olika funktioner, gör att kommunen nu kommer att lägga ner sitt eget tryckeri. Från och med den 1 november 2017 kommer tryckeritjänsten att handlas upp, och kommunens fortsatta behov i fortsättningen att utföras av extern utförare.

Detta innebär tyvärr att Lomma kommun inte längre kan utföra den föreningsservice som avser hjälp med grafisk utformning och tryck. Efter den 1 november får ni därför istället vända er till privata utförare för hjälp med produktion av trycksaker m.m, eftersom kommunens kapacitet försvinner på detta område.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Annica Widmark