Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-09-06 08:00 | Nyheter: Övergripande

Försvarsmakten övar - trupptransporter i Skåne

Foto: Försvarsmakten

Under september kommer två stora övningar genomföras i Sverige där svensk och internationell militär deltar. I vårt närområde märks dessa övningar framförallt genom transporter av utrustning och förband.

Övningarna som genomförs i Sverige är Northern Coast 2017 (8-21 september) och Aurora 17 (11-29 september).

Northern Coast kommer mestadels att äga rum till sjöss i södra och mellersta delarna av Östersjön, men viss verksamhet kommer även att ske på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Aurora kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige berörs och de största övningsområdena finns i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

I samband med övningarna kan det bli störningar för ordinarie trafik vid enstaka tillfällen på grund av transporter. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan också förekomma i delar av Skåne.

Northern Coast 2017 - Försvarsmaktenlänk till annan webbplats

Aurora 17 - Försvarsmaktenlänk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Andersson