Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-04-12 17:04 | Nyheter: Övergripande

Arbete längs E6:an

Ombyggnad trafikplats Flädie

Under 2017 utför Trafikverket underhållsarbete och ombyggnationer längs E6:an som kan påverka trafiken. Här kan du läsa en uppdaterad sammanställning.

De projekt som i dagsläget till viss del stör framkomligheten i trafiken är:

E6.02 Flädie-Lund, Trafikplats Flädie www.trafikverket.se/fladielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allt arbete i detta projekt görs i etapper, se bild ovan. Arbetet som påverkar trafikanter längs E6 (byggande av ny bro) kommer preliminärt påbörjas i slutet av maj 2017.

  • Arbetet med breddning av E6.02 i Fjelie by har påbörjats och innebär buller som kan störa närboende. Du som är trafikant kommer inte att påverkas av det här arbetet i så stor utsträckning. Arbetet i Fjelie by planeras vara klart hösten 2017.
  • Arbetet med att byta ut bron kommer att påverka trafiken då hastigheten sänks på E6:an vid trafikplats Flädie. Körfälten på väg E6 kommer att behöva smalnas av och hastigheten sänks. Trafikverket kommer även att behöva  stänga av E6 och leda om trafiken vid tre tillfällen. Arbetet kommer att göras under helger, och planeras påbörjas i maj 2017.

E6, byte av vägbro norr om trafikplats Lundåkra www.trafikverket.se/e6lundakralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Trafikverket byter ut bron vid trafikplats Lundåkra. Detta kräver att en del av E6:an stängs av under en helg. Under avstängningen kommer det att hänvisas till en omledningsväg. Omledningen sker via trafikplats Lundåkra, väg 110, väg 17 samt trafikplats Landskrona S. Arbetet beräknas utföras i slutet av juli eller i början av augusti.

E6, vattentäkt Tullstorp www.trafikverket.se/tullstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Trafikverket byter sido- och mitträcket på 500 meter i vardera körriktning på E6 i Tullstorp. Arbetet börjar i maj och beräknas vara klart till slutet av sommaren 2017. Under byggtiden kan framkomligheten på vägen påverkas.

E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder www.trafikverket.se/VagE6-896Lommalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Trafikverke bygger bussramper mellan E6 och Vinstorpvägen i Lomma. Vägplanen har blivit fastställd av Trafikverkets fastställelseprövning 13 februari 2017 med byggstart 2018.

Beläggningsarbete i Skåne

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson