Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-03-15 15:07 | Nyheter: Övergripande

Vinnare utsedd i markanvisningstävlingen för Bjärreds centrum

Visionsbild: Arkitekterna Krook & Tjäder

Visionsbild: Arkitekterna Krook & Tjäder

Omvandlingen av Bjärreds centrum närmar sig när Mjöbäcks Entreprenad tillsammans med Järngrinden AB nu står som vinnare i markanvisningstävlingen för Bjärreds centrum.

2016 bjöd Lomma kommun in till en markanvisningstävling för omdaning av Bjärreds centrum. Sju stycken anbud kom in, varav två av förslagen valdes ut för en djupare analys. Kvar står nu Mjöbäcks Entreprenad/Järngrinden AB som vinnare.

Det vinnande förslaget, Mjöbäcks Entreprenad AB i samarbete med Järngrinden AB, har av juryn bedömts att på bästa sätt kunna erbjuda en tilltalande helhetslösning där anbudspris, genomförandetid, garantier för projektets genomförande, uppfyllelse av målbild samt förståelse för Bjärreds behov och möjligheter varit avgörande.

− Vi valde det bästa alternativet med utgångspunkt i pris för marken och kortast tid från det planen har vunnit laga kraft, till färdigställande av centrum, berättar Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande, och fortsätter,
− Nästa steg blir att färdigställa planen klar för samråd och arbeta arkitektoniskt med förslaget. Även torgets gestaltning ska göras klar.

Enligt markanvisningstävlingens regler ska det vinnande förslaget erbjudas att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen gällande omdaningen av Bjärred centrum. Avtalet ska innehålla villkor och anvisningar för hur parterna gemensamt ska arbeta med framtagandet av detaljplanen för projektet. Dessutom ger avtalet, under en avgränsad tid, ensamrätt för vinnaren att förhandla vidare för att nå ett avslutande avtal om överlåtelse av mark och detaljerade villkor för projektets genomförande.

Planeringen av projektet beräknas vara klar hösten 2018, varefter omvandlingen kan påbörjas.

Markanvisning innebär att en exploatör/byggherre får ensamrätt att på vissa villkor utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid. Visionsbilderna är förslag på hur det kan tänkas komma att se ut på platsen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse