Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Lomma kommuns arbete med att identifiera kvalitetsbrister fortsätter. Att utreda brister och berätta om det vi gör är viktigt för att öka kvaliteten inom all vård och omsorg. Därför publicerar vi våra anmälningar till IVO på lomma.se.

Lomma kommun har anmält följande händelse som en Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

Under hösten fick en medarbetare sin arbetsväska stulen på väg till jobbet. Händelsen är polisanmäld och Lomma kommun har också anmält händelsen till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

Samtliga berörda invånare är kontaktade av verksamheten. Har du inte blivit kontaktad av socialförvaltningen är du inte berörd.

Vikten av att inte bära med sig sekretesskänslig information har återigen lyfts i samtliga berörda arbetsgrupper och det ska inte förekomma.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till IVO. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv