Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Skärpta rutiner för medarbetare inom vård och omsorg

Kvinna med munskydd

I linje med Region Skånes ökade restriktioner väljer Lomma kommun att återgå till att all personal inom vård och omsorg ska bära munskydd i kommunens vårdlokaler.

På grund av ökad smittspridning i samhället och nya virusvarianter med potentiellt ökad smittsamhet återinförs tidigare utvidgad rekommendation kring användning av munskydd från Region Skåne.

Sedan tidigare gäller att medarbetare inom vård- och omsorg ska använda munskydd i de vårdmoment som utförs ansiktsnära. Ansiktsnära vård är all vård eller omsorg ansikte mot ansikte där medarbetare måste komma närmare än en meter.

Från och med måndag den 6 december fram till den 16 januari (kan förlängas vid behov) gäller följande vårdhygieniska riktlinjer. Nedanstående punkter utgör ett komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer.

  • All personal som vistas i vårdlokaler ska bära munskydd kontinuerligt.
  • Besökare i vårdlokaler ska erbjudas munskydd.
  • Legitimerad personal och annan vård- och omsorgspersonal som utgår från andra administrativa lokaler än vårdlokaler ska bära munskydd i administrativa lokaler när avstånd på två meter inte kan säkras till annan person.
  • Vid bilfärd ska munskydd användas av personal om mer än en person.
  • Brukare som besöker andra vårdinrättningar bör om möjligt bära munskydd.

Läs mer om vad som gäller vid besök på kommunens särskilda boenden

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv