Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Särskilt boende och hemtjänst ska jobba smartare tillsammans

Avdelningscheferna Livia Deák Jönsson och Anna-Maria Banck.

Avdelningscheferna Livia Deák Jönsson och Anna-Maria Banck.

Nu slås särskilt boende och hemtjänst samman för att få ett samlat grepp kring äldreomsorgen.

Det har varit intensiva och händelserika månader inom äldreomsorgen. Kommunens särskilda boenden övergick i mars 2021 från privat- till kommunal regi. En övergång
som krävde mycket förberedelser, dialoger, samarbete och som slutligen skedde mitt under en pandemi. Med ett skamfilat rykte och lågt förtroende kombinerat med ett bottenresultat i Socialstyrelsens mätning ”Öppna jämförelser” påbörjades resan mot något bättre. Och nu fortsätter resan.

För att kunna skapa en bättre helhetssyn, arbeta smartare och samla kompetenser kommer hemtjänsten och kommunens särskilda boenden att ingå i en och samma avdelning från och med den 1 januari 2022. Vi har fått en stund med Livia Deák Jönsson och Anna-Maria Banck för att få insyn i vad som hänt sedan övertagandet, vad som sker nu och om planerna i framtiden.

Fortsätta vara sig själv

Livia är projektledaren som höll ihop processen vid övertagandet och som därefter arbetat som avdelningschef för kommunens särskilda boende. Anna-Maria är chef för kommunens hemtjänst och kommer vid årsskiftet att ta över som avdelningschef för särskilt boende och hemtjänsten när dessa ingår i samma avdelning. Vi bad Livia berätta om vad som hänt sedan övertagandet och vilka konkreta förändringar som skett.

Vi vill att varje vårdtagare som kommer till oss fortsatt ska kunna vara sig själv, även om personen i fråga numera bor tillsammans med andra. Då måste vi skapa tid till god omvårdnad. Sedan övertagandet i mars har vi därför genomfört en rad olika förändringar. Bland annat har bemanningen setts över och städning har lagts ut på entreprenad för att personalen ska kunna ge mer tid åt vårdtagarna. Vi satsar på kompetensutveckling av våra medarbetare, ett utökat aktivitetsutbud och det är mycket mer på gång, berättar Livia.

Dialogen viktig

Livia fortsätter och berättar att kommunikationen och dialogen med anhöriga och vårdtagare varit en stor framgångsfaktor i arbetet med att utveckla verksamheten. Exempelvis har verksamheten haft dialoger genom fokusgrupper med anhöriga, ideella föreningar och medborgare.

Under hösten har arbetet fortsatt genom anhörigträffar. Verksamheten har inte kunnat infria alla önskemål, men tagit alla synpunkter på allvar och använt det i verksamhetsutvecklingen. Ett bra samarbete och dialog har medverkat till att sakteligen kunna vända de negativa attityderna som finns kring äldreomsorgen till något positivt, även om vi ännu inte nått ända fram, menar Livia.

Exempelvis följer verksamheten upp nöjdheten bland vårdtagarna på särskilt boende. Under det senaste halvåret har nöjdheten ökat från
37 % till 60 %. Genom ett gott samarbete inom de särskilda boendena, tillsammans med ledning, samordnare och medarbetare så har verksamheten ändrat riktning.

Vi är glada över att utvecklingen går på rätt håll, samtidigt är vi inte nöjda förrän 100 % hos oss är nöjda, betonar Livia.

Kost och måltidssituation i fokus

Ett område som verksamheten lägger mycket energi på att förbättra är kost och måltidsmiljön. Även här är samarbete över gränserna en nyckelfaktor för att lyckas. Bland annat har ett kostråd inrättats tillsammans med kostenheten, där en extra resurs blivit tillsatt som ska fokusera på att utveckla kosten inom äldreomsorgen.

Kostombud har blivit utsedda på boendena som driver frågan. Via en arbetsgrupp för måltidsutveckling har även en måltidschecklista arbetats fram. Checklistan reglerar hur varje måltid ska planeras, genomföras och också vikten av att sätta guldkant på tillvaron. Är det exempelvis en högtid som jul, midsommar eller påsk ska detta märkas, både i dukningen och på maten. Under vintern kommer även en kock att följa matens väg, från produktion till servering med syfte att hitta förbättringsområden.

Naturlig övergång

Livias projektanställning avslutas vid årsskiftet och hon ser positivt på att äldreboendena och hemtjänsten slås ihop då det är samma utmaningar som båda verksamheterna står inför. Dessutom arbetar Livia och Anna-Maria tätt tillsammans idag vilket gör att det kommer blir en naturlig övergång.

Anna-Maria har en lång erfarenhet som ledare inom vård- och omsorgssektorn och stor erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter. Hon har bland annat varit verksam i Helsingborgs stad där hon byggde upp vård- och omsorgsförvaltningens enhet för bemanning och rekrytering. Vi bad Anna-Maria ge sin syn på varför hemtjänsten och de särskilda boendena ska bli en gemensam avdelning:

Ska vi klara kompetensförsörjningen i framtiden, säkerställa att så mycket som möjligt av våra ekonomiska resurser går till verksamhet och inte administration så måste vi slås ihop. System, rutiner med mera är också till stora delar gemensamma. Dessutom har vi flera gemensamma utvecklingsbehov. Inte minst när det kommer till välfärdsteknik. Då är det resursmässigt smart att utveckla detta för hela äldreomsorgen.

Stabil grund att bygga på

Anna-Maria berättar att det ska genomföras gemensamma utbildningsinsatser, samordnade rekryteringar och introduktioner vilket gör det möjligt att frambringa känslan av tillhörighet med varandra. Här kommer Anna-Marias tidigare erfarenheter till stor nytta vad gäller att skapa en god struktur och systematik i arbetet, arbeta över gränser och ledarskap i förändring.

Vi ska enkelt uttryckt börja med att mejsla fram en stadig och stabil verksamhetsgrund att stå på tillsammans och ta fram en gemensam målbild innehållande aktiviteter och insatser som förbättrar kvaliteten. Utifrån den grunden vill vi bygga en av Sveriges bästa äldreomsorger och en arbetsplats att längta till, avslutar Anna-Maria.

Läs mer om omsorg och hjälp

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv