Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förslag om avveckling av förskolor återremitteras

Barn lägger klossar i en ram sittandes vid ett bord.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under sitt sammanträde den 30 november att återremittera ärendet som skulle ha behandlat förslaget att avveckla Alnarps förskola och Lärkans förskola.

Planerna på att avveckla Alnarps förskola och Lärkans förskola har väckt reaktioner från berörda vårdnadshavare. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har tagit till sig av reaktionerna och när beslut i ärendet fattades den 30 november skickades ärendet tillbaka till förvaltningen för vidare utredning. Beslut kommer istället att fattas den 1 februari.

Vi tar till oss de viktiga synpunkter som vårdnadshavare till barn på Lärkans förskola har förmedlat till oss. Det är nu vår ambition att Lärkans förskola ska fortsätta drivas fram till åtminstone 2026, då en ny förskola skulle kunna stå färdig på Bjärehovsområdet. Förvaltningen ska ta fram alternativ till hur vi kan möta platsöverskottet i Bjärred utan att avveckla Lärkans förskola, säger Fredrik Axelsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Alnarps förskola är den sista förskolan i kommunen som bedrivs i paviljonger. Dessa paviljonger har varit ett tillfälligt sätt att hantera stora toppar i barnkullarna. Den politiska ambitionen är att tillfälliga lokaler ska ersättas med permanenta byggnader.

Det blir svårt att motivera att vi har förhyrda paviljonger tänkta att möta tillfälliga toppar när befolkningsprognosen indikerar att Lomma kommun har färre barn i förskoleåldrarna. Förvaltningen fick dock under nämndsmötet igår i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag utöver avveckling av Alnarps förskola, säger Fredrik Axelsson.

Bakgrunden är att Lomma kommun sedan 2019 har noterat minskad inflyttning av familjer med barn i åldersgruppen 1-5 år. Det innebär att kommunen har ett platsöverskott i förskolan. Trenden med färre barn i förskoleåldern kommer enligt befolkningsprognos att fortsätta kommande år. Först runt 2028 noteras större trendbrott.

För att inte stå med tomma lokaler har ett antal förskolor behövt att avvecklas de senaste åren.

Det tidigare förslaget om avveckling av Lärkans förskola och Alnarps förskola kommunicerades direkt till vårdnadshavare och medarbetare samt på lomma.se den 25 november.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv