Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Äldreomsorg

Socialnämnden har behandlat budget för 2022

Glad familj i solsken

Budgeten för år 2022 behandlades på socialnämndens sammanträde den 23 november. Satsningar på funktionsstödsverksamheten, digitalisering och minskade behov av äldreomsorg i framtiden påverkar nämndens verksamheter.

Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till ett aktivt och självständigt liv inom Lomma kommun. Det innebär att i budgeten för år 2022 görs flera satsningar på funktionsstödsverksamheten. Kommunen bygger en grundsärskola och flera nya LSS-gruppbostäder planeras varav den första redan 2022. Budgeten möjliggör bemanning på det nya LSS-stödboendet, utveckling av innehåll och bemanning i daglig verksamhet och personalförstärkning på ”Skolskeppet” som är en tillsyns- och fritids­verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer.

I mars 2021 tog kommunen över särskilt boende och sedan dess har det varit fokus på att säkerställa en god omvårdnad för vårdtagarna och utveckla arbetsmiljön för medarbetarna. Bland annat har bemanningen setts över, dialog med anhöriga har förts i verksamhetsutvecklingen, kost- och måltidsmiljön har utvecklats och särskilda aktivitetsombud har utsetts. Antalet ansökningar till hemtjänst och särskilt boende har minskat under 2021 och denna trend håller i sig. Det innebär att socialnämnden inför år 2022 justerar personalbudgeten utifrån minskade behov av äldreomsorg. Det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet kommer inte att påverkas och bemanningen ligger kvar på den nivå som var planerat för vid övertagandet till kommunal regi.

I budgeten görs även satsningar på digitalisering och utveckling av välfärdsteknik för att möta framtida behov. Detta innebär att välfärdteknik allt mer kommer att användas där det är den bästa lösningen. Det frigör tid för medarbetarna att fokusera på de arbetsuppgifter som är direkt värdeskapande för invånaren. Det finns även välfärdteknik som kan användas av vårdtagaren själv i syfte att bli mer självständig i vardagen och bibehålla sina förmågor längre.

Vill du veta mer om budgeten för 2022 och de satsningar som görs?

Protkoll från sammanträdet sammanställs inom kort och finns att läsa här: Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv