Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Uppdatering av vaccination mot covid-19 inom SÄBO

Kavla upp ärmen

Vaccinationen med tredje dosen är klar på kommunens särskilda boenden och är i slutspurten för personer med hemsjukvård. Även medarbetare som arbetar personnära inom äldreomsorgen erbjuds en tredje dos vaccin med start v 47, inklusive vaccin mot säsongsinfluensan.

Vaccinationsgraden i kommunen är fortsatt hög. Den 11 november var 912 personer vaccinerade med en första dos per 1000 invånare (över 16 år) och 891 fullvaccinerade, vilket är högst i Skåne. Den höga siffran inkluderar skolungdomar, 64,4 % av ungdomar 12-15 år har blivit vaccinerade med första dosen.

Alla medarbetare inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet erbjuds att vaccinera sig på arbetstid mot covid-19. Alla medarbetare erbjuds också vaccination mot säsongsinfluensan.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att även personal som arbetar patient-/brukarnära inom hemtjänst ska erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Dosintervallet mellan dos 2 och 3 ska vara minst sex månader för denna grupp.

Hygienrutiner ska följas

All vaccinering är frivillig i Sverige och det finns inga lagkrav på att vara vaccinerad för en anställning. Däremot kvarstår kravet att testa sig för covid-19 vid symptom för anställda inom vård och omsorg. Att använda munskydd ingår i de basala hygienrutinerna vid ansiktsnära vård. Här ingår också att vara uppmärksam och stanna hemma vid minsta symptom, för att undvika föra eventuell smitta vidare.

Arbetsgivaren informerar fortlöpande i olika sammanhang om vikten av att vaccinera sig och skapar återkommande forum för dialog i ämnet med medarbetare i grupp såväl som i enskilda samtal. 

Om vaccination mot covid-19

Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccination fortsatt det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Det är vårdcentralerna i Skånes som utför vaccinationerna. På kommunens särskilda boenden sker vaccinationen sker med hjälp av kommunens sjuksköterskor med närvarande läkare.

Har du inte blivit vaccinerad är det extra viktigt att du håller avstånd till andra människor genom att undvika trängsel och platser där många människor samlas.

Om du vill veta mer om vaccination mot covid-19, finns fakta och information hos Region Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot covid-19 - Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vaccination mot covid-19 - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19 - folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages about covid-19 - 1177.se Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Björklund

Navigera vidare

Arkiv